Dienstverlening


DOELGROEP

Ons gezinshuis staat open voor kinderen van ongeveer acht tot achttien jaar met een uitloop naar drieëntwintig jaar (verlengde jeugdwet). Ook daarna zullen we wegen zoeken om onze jongeren te kunnen blijven volgen en begeleiden.

Overigens hebben we het leeftijdscriterium inmiddels losgelaten aangezien er een volwassen bewoner bij ons is komen wonen die prima bij de doelgroep past. Uitgangspunt is en blijft dat er een positieve interactie met de overige bewoners moet zijn.

Wij willen ons primair richten op langdurige plaatsingen, maar laten ook de mogelijkheid open voor eventuele tijdelijke observatieplaatsen. Samen met onze gedragswetenschapper kunnen we onder andere middels observatie komen tot een bepaalde diagnostiek en van daaruit een behandel- en vervolgadvies uitbrengen.

Ook staan we open voor crisisplaatsingen op voorwaarde dat deze voldoen aan de door ons gehanteerde criteria.

 

Tot onze doelgroep behoren jongeren met een LVG 3 en VG 4-6 indicatie. Ook jongeren met (daarnaast) ASS en/of hechtingsproblematiek zijn welkom. Uiteraard is het belangrijkste uitgangspunt hierbij of er sprake is van een match met het kind en met zijn of haar ouder of voogd (zie visie op zorg). Hoewel wij leven en werken vanuit een Christelijke levensovertuiging zijn alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing, welkom in ons gezinshuis.


OUDERS/VOOGDEN

Ouders of voogden die voor ons huis zullen kiezen hebben daar natuurlijk zo hun goede redenen voor. Wij willen graag dat hun argumenten voor die keuze ook na jaren nog steeds geldend zijn, dat betekent dat wij met enige regelmaat onze dienstverlening willen toetsen op tevredenheid bij de bewoner en diens familie en verwanten. Voor die toetsing willen we gebruik maken van al bestaande instrumenten zoals Driestroom die hanteert. Erg belangrijk is de continue persoonlijke afstemming van het zorgaanbod met het kind en diens netwerk. Dat is een cyclisch proces wat nooit stopt.

 

Het is een gegeven dat kinderen altijd onlosmakelijk met hun ouders verbonden blijven. Deze moeten blijvend erkend worden en dan pas kan een kind zich settelen en ontwikkelen in een ander systeem (Ivan Nagy).

 

Daarom is het ook uitermate belangrijk om een goede communicatie met de ouders en/of familie te onderhouden. Wij willen daartoe de samenwerkingsdriehoek van Chiel Egberts hanteren. In zijn visie is succesvolle zorgverlening alleen mogelijk als er binnen de driehoek cliënt, ouder en begeleider goed wordt samengewerkt. De driehoek is gelijkzijdig om de gelijkwaardige inbreng van alle hoeken uit te drukken. Het kind heeft daarbij de toppositie. Het draait ten slotte om hem of haar en de ouders en gezinsouders/begeleiders vormen samen de basis die de top dragen. Alleen bij een goede en stevige basis, zo redeneert hij, kan de top zich ontplooien en ontstaan er kansen op eigen keuzes van het kind.

 

Concreet houdt dit in dat we er alles aan zullen doen om bestaande contacten te onderhouden en het liefst te verstevigen. Ook als er sprake is van gedwongen uithuisplaatsingen en voogdijmaatregelen. Voorwaarde is uiteraard altijd dat dit ook de wens van onze bewoners zelf is en dat de veiligheid niet in het geding komt.

HUISVESTING

Ons gezinshuis is gevestigd in een prachtige woonboerderij in Ferwert. (gemeente Noard-East Fryslan) Onze boerderij was oorspronkelijk een KI-station en is nu volledig verbouwd.

 

De centrale plek in huis is de grote gezellige woonkeuken. Het voorhuis is nu onze privéwoning en de voormalige stal doet nu dienst als grote leefruimte voor het gezinshuis. Er zijn tal van unieke hoeken gecreëerd zoals een knutsel/studiehoek, een tv-hoek, een poppenhuishoek en een ontspanning/computer gedeelte. We hebben naast de slaapvertrekken voor ons zelf 9 kamers beschikbaar voor onze bewoners. Verder is er een atelier voor pottenbakken en knutselen aanwezig.

Buiten zijn er diverse speeltoestellen, een trampoline en een grote paardenbak voor de IJslander Lif met haar veulen Pjotr.

 

Spil van ons gezin is onze Golden Doodle genaamd Bernau. De Golden Doodle staat bekend als een Auti hond. Uit ervaring binnen ons gezin merken wij dat onze kinderen op moeilijke momenten vaak rust en troost vinden bij hem. Ook woont Hiske, een ondeugende labrador bij ons. Verder hebben we konijnen, kippen, geitjes en vogels.

LOGEERMOGELIJKHEDEN

Naast het volledig wonen bieden we ook op beperkte schaal logeermogelijkheden aan. Dit vooral gericht op de weekenden en de schoolvakanties. We hebben 2 tweepersoons logeerkamers hiervoor beschikbaar.

 

Onze overweging om een logee te verwelkomen is vooral gebaseerd op de interactie van deze logee met de andere bewoners. Ook kunnen we hier helaas geen “weglopers” accepteren, aangezien wij een open gezinshuis zijn d.w.z. geen dichte hekken o.i.d.

In de regel mag een logee die bij ons is aangemeld hier eerst een aantal dagdelen meedraaien zodat we van beide kanten kunnen bekijken of het klikt!

Aanmeldingen voor logeren kunnen in eerste instantie rechtstreeks via info@driestroomhuis-thusbyus.nl

DAGBESTEDING

Ook kunnen wij op de woensdag een vorm van dagbesteding bieden op onze mooie woonboerderij. Er is dan een medewerker beschikbaar die van alles kan ondernemen met de deelnemers. Denk aan pottenbakken in ons eigen atelier, knutselen, de moestuin onderhouden, de dieren verzorgen, paardrijden, fietsen maar ook een tochtje maken en even op een terrasje zitten!!

Wellicht gaan we t.z.t de dagdelen die beschikbaar zijn voor dagbesteding uitbreiden.

Aanmelding voor dagbesteding kan ook via het bekende e-mailadres.