Dienstverlening


DOELGROEP

Ons gezinshuis staat open voor kinderen van ongeveer acht tot achttien jaar met een uitloop naar drieëntwintig jaar (verlengde jeugdwet) en ook daarna zullen we wegen zoeken om onze jongeren te kunnen blijven volgen en begeleiden. Wij willen ons primair richten op langdurige plaatsingen, maar laten ook de mogelijkheid open voor eventuele tijdelijke observatieplaatsen. Samen met onze gedragswetenschapper kunnen we onder andere middels observatie komen tot een bepaalde diagnostiek en van daaruit een behandel- en vervolgadvies uitbrengen.

 

Tot deze doelgroep behoren jongeren met een LVG 3 en VG 4-6 indicatie. Ook jongeren met (daarnaast) ASS en/of hechtingsproblematiek zijn welkom. Uiteraard is het belangrijkste uitgangspunt hierbij of er sprake is van een match met het kind en met zijn/haar ouder of voogd (zie visie op zorg). Hoewel wij leven en werken vanuit een christelijke levensovertuiging zijn alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing, welkom in ons gezinshuis.


METHODIEKEN

Het is een gegeven dat kinderen altijd onlosmakend met hun ouders verbonden blijven. Deze moeten blijvend erkend worden en dan pas kan een kind zich settelen en ontwikkelen  in een ander systeem.

 

Daarom is het ook uitermate belangrijk om een goede communicatie met de ouders en/of familie te onderhouden. Wij willen daartoe de samenwerkingsdriehoek van Chiel Egberts hanteren. In zijn visie is succesvolle zorgverlening alleen mogelijk als er binnen de driehoek cliënt, ouder en begeleider goed wordt samengewerkt. De driehoek is gelijkzijdig om de gelijkwaardige inbreng van alle hoeken uit te drukken. Het kind heeft daarbij de toppositie. Het draait ten slotte om hem/haar en de ouders en gezinsouders/begeleiders vormen samen de basis die de top dragen. Alleen bij een goede en stevige basis, zo redeneert hij, kan de top zich ontplooien en ontstaan er kansen op eigen keuzes van het kind.