Wie zijn wij?


RENNY VAN DER MEULEN

Renny is in het  bezit van een Z-diploma, is zowel BIG- als SKJ geregistreerd en heeft als woongroepbegeleider jarenlang op diverse woongroepen uiteenlopende zorg en begeleiding gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Op latere leeftijd heeft ze de HBO-V  gedaan aan de NHL te Leeuwarden. Ze is vervolgens als jeugdverpleegkundige nu al meer dan 20 jaar werkzaam bij de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen bij GGD Fryslân. Naast voedingsadviezen helpt ze ouders bij ontwikkeling -en opvoedingsvraagstukken en geeft hulp wanneer zich dreigende opvoedingssituaties voordoen. Haar specialisaties binnen de jeugdgezondheidszorg is intensieve begeleiding aan voornamelijk multiproblem gezinnen vanuit het programma ‘Stevig Ouderschap’ en prematuren-nazorg. Tevens draagt ze zorg voor het landelijke vaccinatieprogramma. 

AEDE DIJKSTRA

Aede is al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Begonnen als woongroepbegeleider en de laatste jaren als leidinggevende in de functie teamleider en manager primair proces. Hij is in het bezit van een Z-diploma, is zowel BIG- als SKJ geregistreerd en heeft de HBO-IW opleiding gevolgd aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Deze opleidingen en ervaring hebben het mogelijk gemaakt dat hij door de jaren heen ruime ervaring heeft opgedaan met cliënten met zeer uiteenlopende zorgvragen.